Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 美術館のウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 美術館のウェブサイト - into Korean  18:33

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 美術館のウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 美術館のウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2019/07/16~ 2019/07/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang product description - into English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang product description - into English  18:32

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Cheong Kwan Jang product description - into English

내역: 국문 Cheong Kwan Jang product description 자료의 영어 번역

기간: 2019/07/16-- 2019/07/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルサイト- into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルサイト- into Korean  18:30

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテルサイト- into Korean

내역: 일본어 ホテルサイト 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/16~ 2019/07/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 工場見学マップ - into Korean

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 工場見学マップ - into Korean  18:29

[Japan Brainwork] Translation of Japanese - 工場見学マップ - into Korean

내역: 일본어 工場見学マップ 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/16 ~ 2019/07/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[China 1-stop Asia] Proofreading of English - MedSurg Vision Presentation video script - into Korean

[China 1-stop Asia] Proofreading of English - MedSurg Vision Presentation video script - into Korean  18:28

[China 1-stop Asia] Proofreading of English - MedSurg Vision Presentation video script - into Korean

내역: 영문 MedSurg Vision Presentation video script 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/07/16 ~ 2019/07/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品说明 - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品说明 - into Chinese  18:27

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 产品说明 - into Chinese

내역: 국문 제품 설명서 내용의 중국어 번역

기간: 2019/07/16-- 2019/07/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテル関連 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテル関連 - into Korean  18:26

[Japan IDA] Translation of Japanese - ホテル関連 - into Korean

내역: 일본어 ホテル関連 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/16~ 2019/07/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean  18:25

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト - into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2019/07/16~ 2019/07/16 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.S.A. GLTaC] Translation of English - In-principle Agreement for Factory Lease - into Korean

[U.S.A. GLTaC] Translation of English - In-principle Agreement for Factory Lease - into Korean  07-15

[U.S.A. GLTaC] Translation of English - In-principle Agreement for Factory Lease - into Korean

내역: 영문 In-principle Agreement for Factory Lease 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/12~ 2019/07/17, 19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean  07-15

[Japan IDA] Translation of Japanese - 特典翻訳 - into Korean

내역: 일본어 特典翻訳 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/12~ 2019/07/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Omnichannel support Enterprise edm - into Korean

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Omnichannel support Enterprise edm - into Korean  07-15

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Omnichannel support Enterprise edm - into Korean

내역 : 영문 Omnichannel support Enterprise edm 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/15 - 2019/07/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of English - General Business letters - into Korean

[U.K. Temple Translation] Translation of English - General Business letters - into Korean  07-15

[U.K. Temple Translation] Translation of English - General Business letters - into Korean

내역 : 영문 General Business letters 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/12- 2019/07/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Brainwork] Proofreading of Japanese - 鉄道関係の表示文言 - into Korean

[Japan Brainwork] Proofreading of Japanese - 鉄道関係の表示文言 - into Korean  07-15

[Japan Brainwork] Proofreading of Japanese - 鉄道関係の表示文言 - into Korean

내역: 일본어 鉄道関係の表示文言 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/07/12 ~ 2019/07/16

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea IYUNO Media Group] Translation of Korean - デジタルコミック - into Japanese

[Korea IYUNO Media Group] Translation of Korean - デジタルコミック - into Japanese  07-15

[Korea IYUNO Media Group] Translation of Korean - デジタルコミック - into Japanese

내역: 국문 デジタルコミック의 일본어 번역

기간: 2019/07/12-- 2019/07/17

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[U.K. SanTranslate] Translation of English - My Mobility HQ - SCB User guide - into Korean

[U.K. SanTranslate] Translation of English - My Mobility HQ - SCB User guide - into Korean  07-15

[U.K. SanTranslate] Translation of English - My Mobility HQ - SCB User guide - into Korean

내역 : 영문 My Mobility HQ - SCB User guide 자료의 국문 번역

기간: 2019/07/13- 2019/07/15

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다