Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Japan IDA] Translation of Japanese - WEBコンテンツ - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - WEBコンテンツ - into Korean  11-01

[Japan IDA] Translation of Japanese - WEBコンテンツ - into Korean

내역: 일본어 WEBコンテンツ자료의 국문 번역

기간: 2019/10/30~ 2019/11/01

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - エコ清掃案内 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - エコ清掃案内 - into Korean  11-01

[Japan IDA] Translation of Japanese - エコ清掃案内 - into Korean

내역: 일본어 エコ清掃案内 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/31~ 2019/10/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[France Telelingua] Translation of English - Arthesys - 3 notices Transport AC Maya NC - into Korean

[France Telelingua] Translation of English - Arthesys - 3 notices Transport AC Maya NC - into Korean  10-30

[France Telelingua] Translation of English - Arthesys - 3 notices Transport AC Maya NC - into Korean

내역 : 영문 Arthesys - 3 notices Transport AC Maya NC 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/28- 2019/11/04

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea H.B.Fuller] Translation of English - Technical Data Sheet - EH2700 Technical Data Sheet - into Korean

[Korea H.B.Fuller] Translation of English - Technical Data Sheet - EH2700 Technical Data Sheet - into Korean  10-30

[Korea H.B.Fuller] Translation of English - Technical Data Sheet - EH2700 Technical Data Sheet - into Korean

내역: 영문 EH2700 Technical Data Sheet 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/30 ~ 2019/10/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe-asia Website texts - into Korean

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe-asia Website texts - into Korean  10-30

[Taiwan PTSGI] Translation of English - Hansgrohe-asia Website texts - into Korean

내역: 영문 Hansgrohe-asia Website texts 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/30 ~ 2019/11/01

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean  10-30

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean

내역: 일본어 新着情報 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/30~ 2019/11/05

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(10月~12月) - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(10月~12月) - into Korean  10-30

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 観光関係Webサイト(10月~12月) - into Korean

내역: 일본어 観光関係Webサイト(10月~12月) 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/29 ~ 2019/10/31 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - インバウンド列車 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - インバウンド列車 - into Korean  10-30

[Japan IDA] Translation of Japanese - インバウンド列車 - into Korean

내역: 일본어 インバウンド列車 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/30~ 2019/10/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト- into Korean

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト- into Korean  10-30

[Japan Expressions] Translation of Japanese - 空港ウェブサイト- into Korean

내역: 일본어 空港ウェブサイト 자료 국문 번역

기간: 2019/10/29~ 2019/10/30 ~

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - カフェ&バーの紹介 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - カフェ&バーの紹介 - into Korean  10-30

[Japan IDA] Translation of Japanese - カフェ&バーの紹介 - into Korean

내역: 일본어 カフェ&バーの紹介 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/30~ 2019/10/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea DB Financial Investment] Translation of Korean - Asset Management Consignment Agreement - into English

[Korea DB Financial Investment] Translation of Korean - Asset Management Consignment Agreement - into English  10-29

[Korea DB Financial Investment] Translation of Korean - Asset Management Consignment Agreement - into English

내역: 국문 자산관리위탁계약서 자료의 영어 번역

기간: 2018/10/28 ~ 2018/10/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Medical Instruments Manual - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Medical Instruments Manual - into Korean  10-29

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Medical Instruments Manual - into Korean

내역: 영문 Medical Instruments Manual 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/10/28 ~ 2019/10/30

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea H.B.Fuller] Translation of English - Technical Data Sheet - EH9701BS Technical Data Sheet - E - into Korean

[Korea H.B.Fuller] Translation of English - Technical Data Sheet - EH9701BS Technical Data Sheet - E - into Korean  10-29

[Korea H.B.Fuller] Translation of English - Technical Data Sheet - EH9701BS Technical Data Sheet - E - into Korean

내역: 영문 EH9701BS Technical Data Sheet - E 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/29 ~ 2019/10/31

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of English - Digital color printer Operation Manual - into Korean

[Japan IDA] Translation of English - Digital color printer Operation Manual - into Korean  10-25

[Japan IDA] Translation of English - Digital color printer Operation Manual - into Korean

내역: 영어 Digital color printer Operation Manual 자료의 국문 번역

기간: 2019/10/25~ 2019/10/28

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Resident Registration - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Resident Registration - into English  10-25

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Resident Registration - into English

내역 : 국문 Resident Registration 자료의 영문 번역

기간: 2019/10/24- 2019/10/25

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다