Danh sách dự án đang thực hiện

Mô tả dự án

Danh sách dự án đang thực hiện

Nhấp vào tiêu đề để biết thêm chi tiết

 

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Holistic Care Solution Chun-gyo description - into English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Holistic Care Solution Chun-gyo description - into English  09-19

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - Holistic Care Solution Chun-gyo description - into English

내역: 국문 Holistic Care Solution Chun-gyo description 자료의 영문번역

기간: 2019/09/19~ 2019/09/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Private clientl] Translation of English - Notice of Disciplinary Action Committee Meeting - into Korean

[Korea Private clientl] Translation of English - Notice of Disciplinary Action Committee Meeting - into Korean  09-19

[Korea Private clientl] Translation of English - Notice of Disciplinary Action Committee Meeting - into Korean

내역 : 영어 Notice of Disciplinary Action Committee Meeting 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/19- 2019/09/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - たび図鑑 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - たび図鑑 - into Korean  09-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - たび図鑑 - into Korean

내역: 일본어 たび図鑑 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/19~ 2019/09/27

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - KGC Intestine Support content of ingredients - into English

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - KGC Intestine Support content of ingredients - into English  09-19

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - KGC Intestine Support content of ingredients - into English

내역: 국문 KGC Intestine Support content of ingredients 자료의 영문번역

기간: 2019/09/19~ 2019/09/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 施設案内 - into Korean

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 施設案内 - into Korean  09-19

[Japan Urban Connections] Translation of Japanese - 施設案内 - into Korean

내역: 일본어 施設案内 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/19 ~ 2019/09/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 广告 - into Chinese

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 广告 - into Chinese  09-19

[Korea Ginseng Corporation] Translation of Korean - 广告 - into Chinese

내역: 국문 천교정로얄 제품 설명 자료의 중국어 번역

기간: 2019/09/19-- 2019/09/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean  09-19

[Japan IDA] Translation of Japanese - 新着情報 - into Korean

내역: 일본어 新着情報 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/19~ 2019/09/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Non-disclosure agreement - into English

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Non-disclosure agreement - into English  09-18

[U.K. Temple Translation] Translation of Korean - Non-disclosure agreement - into English

내역 : 국문 Non-disclosure agreement 자료의 영문 번역

기간: 2019/09/17- 2019/09/24

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China Welocalize] Translation of English - Suspect Prof Charbel Visit to PHP and VN Article - into Korean

[China Welocalize] Translation of English - Suspect Prof Charbel Visit to PHP and VN Article - into Korean  09-18

[China Welocalize] Translation of English - Suspect Prof Charbel Visit to PHP and VN Article - into Korean

내역 : 영문 Prof Charbel Visit to PHP and VN Article 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/18 - 2019/09/20

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Monitoring system of the powered switch operation - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Monitoring system of the powered switch operation - into Korean  09-18

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Monitoring system of the powered switch operation - into Korean

내역: 영문 Monitoring system of the powered switch operation 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/09/17 ~ 2019/09/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Intel ProV Campaign eDMs - into Korean

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Intel ProV Campaign eDMs - into Korean  09-18

[Singapore Alpha translation] Translation of English - Intel ProV Campaign eDMs - into Korean

내역 : 영문 Intel ProV Campaign eDMs 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/18 - 2019/09/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[China WIP China] Translation of Japanese - 路線図 - into Korean

[China WIP China] Translation of Japanese - 路線図 - into Korean  09-18

[China WIP China] Translation of Japanese - 路線図 - into Korean

내역: 일본어 路線図゙゙ 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/18 ~ 2019/09/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Japan IDA] Translation of Japanese - UIリスト - into Korean

[Japan IDA] Translation of Japanese - UIリスト - into Korean  09-18

[Japan IDA] Translation of Japanese - UIリスト - into Korean

내역: 일본어 UIリスト 자료의 국문 번역

기간: 2019/09/17~ 2019/09/18

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다.

감사합니다

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Raw Short test instruction - into Korean

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Raw Short test instruction - into Korean  09-18

[Taiwan PTSGI] Proofreading of English - Raw Short test instruction - into Korean

내역: 영문 Raw Short test instruction 자료의 국문 번역본 감수

기간: 2019/09/18 ~ 2019/09/19

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다

[Korea Tetra Pak Group] Translation of Korean - Purchase Notification of Ministry of Environment Standard Revision - into English

[Korea Tetra Pak Group] Translation of Korean - Purchase Notification of Ministry of Environment Standard Revision - into English  09-17

[Korea Tetra Pak Group] Translation of Korean - Purchase Notification of Ministry of Environment Standard Revision - into English

내역: 국문 Notification of Ministry of Environment Standard Revision 자료의 영문 번역

기간: 2019/09/17-- 2019/09/23

당사는 최고의 기술력과 품질로 고객의 성원에 보답하겠습니다

감사합니다